Türbe Denilen Yerden At ve Eşek Leşi Çıkması

29/12/2019 0 Yazar: Azad Penaber

Bugün gündem haberlerine göz atarken böyle bir şey ile karşılaştım ve bildiğim daha ilginç bir olayı anlatayım dedim.

Urfa’da böyle bir türbe var insanlar ermiştir vs diye gidip başında dualar okuyup kendini tatmin ediyor ve dilekleri kabul olunca türbeye bağlı hocaya gidip para ve hediyeler verip geliyor…

Köyden tarih okuyan bir genç üniversiteyi bitirdikten sonra evine dönüyor, birgün cemaatte, okuduğu kaynaklara göre tarihteki savaşlarda bu topraklarda yaşayan farklı dinlerden ve inançlara ait insanlar müslümanların türbe hassasiyetini bildiği için, bu toprakları terk ederken bütün değerli eşyalarını bir çukura koyup üzerine türbe görüntüsü verdiklerini ve o değerli eşyaları muhafaza edip daha sonra geri döndüklerinde tekrar alabilme planıyla böyle bir senaryo hazırladıklarını söylüyor

Cemaatten, türbeden sorumlu hoca başta olmak üzere hazır bulunan yaşlılar başlıyor çocuğa hakaret etmeye; şeytanlașmıșsın, türbe açılır mı, hepimiz çarpılırız vs diyerek tepki göstermiş çocuğu cemaatten kovmuşlar. Çocuk dışarı çıkınca bu diyaloğu duyan iki kurnaz çocuğun arkasından dışarı çıkıyor ve köşeye çekip “Senin bu anlattıkların ne kadar gerçek olabilir?” diyor. Çocuk, “Gerçek olma ihtimali çok yüksek özellikle bu türbe altında altın ve değerli eşya olma ihtimali çok yüksek” diyor ve detayları anlatıyor…

İki şahıs gençle anlaşıyor, türbeyi açmak için bir gece kazı yapmaya karar veriyorlar. Gece türbeye gidip kazıya başlayan gençler biraz kazmaya başladıktan sonra insan ayağını andıran kemiklere denk geliyor, biraz daha kazdıktan sonra bu kemiklerin at veya eşek ayaklarına ait olduğunu görüyorlar. Gömüyü gömenler daha gerçekçi kılmak için at veya eşeğe ait olduğu tahmin edilen hayvan leşini de gömünün üzerine yerleştirmişler

biraz daha kazdıktan sonra gerçekten de iki büyük küp içinde değerli eşyalar ve altınlar buluyorlar bunun sevinciyle türbeyi tekrar kapatmadan altınları alıp hızla bölgeden uzaklaşıyorlar.

2 gün sonra türbeye ziyarete gelen hoca türbenin açıldığını görünce başlıyor ağıtlar eşliğinde bağırmaya “koşuun ermiş dede konuşmalarınızı duymuş kahrından türbede azap çekmiş ve çıkmış, hepimiz lanetlendik diye feryad ediyor… Köylü toplanıyor türbenin etrafında bakıyor gerçekten türbe açılmış…

Köylüler türbeyi bir şekilde tekrar kapatıp kendini affettirmek ile uğraşırken altınları çıkaran 3 kişi köylünün içler acısı durumunu uzaktan haberini alıp gülüp eğlenmeye devam ediyorlar…

  • azad penaber